הנהגת הקבוצה

שירן שבתאי מנהלת shiran@legalmark.co.il

חברי הקבוצה

שם תחום התמחות טלפון דואר אלקטרוני
אייל אביב -- 0502557687 aviv_ey@yahoo.com

איי